အသည်းကွဲ! ဇနီးဖြစ်သူမှာ ကိုယ်ဝန် ၃ ရက် ၃ညရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသည်အထိ ကလေးမွေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အခေါင်းကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သေလုမတတ် ဝမ်းသာသွားတယ်။

အသည်းကွဲ! ဇနီးဖြစ်သူမှာ ကိုယ်ဝန် ၃ ရက် ၃ညရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသည်အထိ ကလေးမွေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အခေါင်းကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သေလုမတတ် ဝမ်းသာသွားတယ်။

အသည်းကွဲ! ဇနီးဖြစ်သူမှာ ကိုယ်ဝန် ၃ ရက် ၃ညရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသည်အထိ ကလေးမွေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အခေါင်းကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သေလုမတတ် ဝမ်းသာသွားတယ်။

အသည်းကွဲ! ဇနီးဖြစ်သူမှာ ကိုယ်ဝန် ၃ ရက် ၃ညရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသည်အထိ ကလေးမွေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အခေါင်းကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သေလုမတတ် ဝမ်းသာသွားတယ်။

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.